Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Mariola Antczak
91-223 Łódź ul. Morgowa 4 lok. 35 i 36

Wynagrodzenie

Świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię na rzecz przedsiębiorców odbywa się na podstawie zleceń lub umowy o stałą obsługę prawną, natomiast z klientami indywidualnymi - na podstawie jednorazowych zleceń.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem jako ryczałt miesięczny bądź według stawek godzinowych i zależne jest od zakresu świadczonych usług, złożoności sprawy i czasu potrzebnego na jej załatwienie.

Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej konsultacji prawnej wynosi od 100 do 250 PLN brutto.

W zależności od rodzaju sprawy Kancelaria stosuje następujące formy wynagrodzenia:

  • Wynagrodzenie według stawki za godzinę naliczane na podstawie ustalonej wcześniej stawki za godzinę pracy prawnika. Taka forma określana jest w przypadku braku możliwości przewidzenia ilości czynności, które należy wykonać w sprawie, bądź w przypadku korzystania z usług Kancelarii na zasadzie „dorywczej”.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane w przypadku stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz w poszczególnych sprawach zlecanych przez osoby fizyczne, polega na ustaleniu kwoty wynagrodzenia, za którą Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną podmiotu w określonym wymiarze godzin. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone z klientem indywidualnym określane jest za wykonanie konkretnego zlecenia.
  • Wynagrodzenie "za sukces" – Kancelaria określa minimalne wynagrodzenie za prowadzenie sprawy oraz dodatkowe wynagrodzenie określone kwotowo lub procentowo od kwoty  uzyskanej dla Klienta, które Kancelaria otrzymuje w przypadku zadawalającego rozstrzygnięcia dla Klienta lub osiągnięcia efektu działania przez Kancelarię. Taki sposób rozliczenia stosowany jest przede wszystkim w sprawach o odszkodowanie oraz w przypadku windykacji należności.
  • Wynagrodzenie za występowanie przed sądami - stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).

Kancelaria może również stosować mieszane rodzaje wynagrodzeń.