Postępowanie administracyjne

Radcowie prawni tworzący Kancelarię reprezentują osoby fizyczne oraz firmy przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sporządzają również pisma, opinie i odwołania.

Wspólnicy Kancelarii bardzo dobrze rozumieją problemy, z którymi na co dzień spotykają się ich klienci, co pozwala zaoferować im pomoc prawną przy rozwiązywaniu sytuacji spornych, sporządzaniu odwołań, reprezentacji osób przed organami administracyjnymi i sądami, uzyskiwaniu stosownych dokumentów oraz rozwiązywaniu innych problemów administracyjnych.

Postępowanie administracyjne obejmuje m.in.:

  • Wnioski
  • Skargi
  • Podania
  • Reprezentowanie przed organami administracji
  • Zastępstwa procesowe przed sądami administracyjnymi
  • Sporządzanie skarg kasacyjnych do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Do Naczelnego Sądu Administracyjnego